Türkçe русский English
logo

Gelecek Tüp Bebek Merkezi

+90 (242) 324 25 26

SIKÇA SORULAN SORULAR


Tedavi protokolü hastanın yaşına, geçmiş tedavi öyküsüne ve yumurtalıklarının rezervine göre belirlenir. Ayrıntılar hakkında bilgi edinmek istenirse tedavinizi yürütecek olan doktorunuz size açıklamalar yapacaktır.

Avrupa Üreme Tıbbı Derneği (ESHRE) tarafından yapılması önerilen tetkikler tedaviye başlamadan önce yapılmaktadır. Bu tetkikler arasında yumurtalıkla ilgili hormon tahlilleri, kan sayımı, bazı bulaşıcı hastalık testleri ve gebelik üzerinde etkisi olabilecek diğer hormon tahlilleri vardır.

Evet. Hafif bir genel anestezi işlem sırasında konfor sağladığı için rutin olarak önerilmektedir. Yumurta toplama işlemi genellikle 2-10 dk. Arasında sürdüğü için propofol ilacı ile sadece yüzeyel bir anestezi uygulamak yeterli olmaktadır. Hastanın talebi olursa işlem lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile de yapılabilir.

Transfer, yumurta toplandıktan sonraki 2-5. günler arasında yapılmaktadır. Hangi gün yapılacağına oluşan embriyoların kalite ve sayısına göre karar verilmektedir. Koşulların uygun olduğu durumlarda 5. gün (blastosist aşamasında) transfer yapılması tercihe şayandır.

Üreme tedavileri ile ilgili mevzuat gereğince 35 yaşın altında olan bayanlarda 1 embriyo, 35 yaşın üzerindeki bayanlarda ise en fazla 2 embriyo transfer edilebiliyor. Eğer bir çiftin daha önce yaşanmış iki veya daha fazla başarısız tüp bebek denemesi varsa 2 embriyo verilebilmektedir.Temel hedef sağlıklı tekiz gebelik elde etmektir. Çoğul gebelikler -erken doğum ve bununla bağlantılı riskler daha yüksek olduğu için- yüksek risk olarak görülmektedir.

Üreme tedavileri ile ilgili mevzuat gereğince çiftlerin artan emriyoları, rıza formu imzalandıktan sonra 5 yıl süreyle saklanabilmektedir. Embriyo dondurma kararı, artan embriyoların sayı ve kaliteleri dikkate alınarak verilmektedir.

Embriyo transfer işlemi yapıldıktan sonraki 12. günde yapılacak olan gebelik testi ile sonuç belli olmaktadır. Gebelik testi kan örneği alınarak yapılmaktadır. Eğer şehir dışında veya yurtdışında yaşıyorsanız test sonucunuzu e-mektup veya faks yoluyla kliniğimize ulaştırınız. Gebelik süresince de periyodik olarak sizinle irtibat halinde olup, gebelik seyrini uzaktan takip etmekteyiz.

Özellikle yaş faktörü bu konuda önemlidir. Üreme potansiyelinin belirgin şekilde azaldığı 40 yaş döneminde iseniz, fazla ara vermeden kendinizi hazır hissettiğiniz ilk dönemde yeni bir tedaviye adım atabilirsiniz. Eğer yaş ve yumurtalıkların rezervi ile ilgili bir kısıtlılık yoksa, daha uzun ara vermekte sakınca yoktur. Art arda yapılan tedavilerin yumurtalık rezervi veya genel sağlık üzerine olumsuz etkisi yoktur.

Hayır. Gebelik boyunca yapılacak olan takip, tetkikler ve gebeliğin seyri, aynı yaş grubunda doğal yolla oluşmuş bir gebelikten farklı değildir. Gebelik takibini bulunduğunuz ülke ve şehirde rahatlıkla yaptırabilirsiniz.

Pozitif çıkan gebelik testinden 10 gün kadar sonra ilk ultrason muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Erken dönemde yapılan bu ultrason muayenesi ile gebelik kesesinin sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediği ve kesenin yerleşim yerinin normal olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sayede, dış gebelik veya erken dönem gebelik kaybı gibi risklerin varlığı ekarte edilebilmektedir. İlk ultrason muayenesinden yaklaşık 10 gün sonra yapılan ikinci ultrason muayenesinde ise embriyo ve kalp atımının oluşup oluşmadığı kontrol edilmektedir.

İlaç kullanımı ile ilgili tüm bilgiler ayrıntılı olarak klinikten ayrılmadan önce verilecektir.

Yasal olarak böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak takibin daha ihtimamlı yapılması bakımından bu bilgiyi gebelik takibini yapacak olan doktorunuzla paylaşmanızda yarar vardır.

Yerleştirilen embriyo sayısı birden fazla olduğu durumlarda çoğul gebelik riski vardır. Üreme tedavilerinde amaç sağlıklı tekiz gebelik elde etmek olmakla birlikte, belli oranlarda çoğul gebeliklerle yine de karşılaşılmaktadır.
  © Gelecek Tüp Bebek Merkezi - 2015 - Tüm Hakları Saklıdır