Türkçe русский English
logo

Gelecek Tüp Bebek Merkezi

+90 (242) 324 25 26

DONDURARAK SAKLAMA


Üreme tedavileri sırasında bazen embriyo, sperm, yumurta ve yumurtalık dokusunun saklanması söz konusu olmaktadır. Dondurulan hücreler ilerleyen dönemlerde çözülerek yeni tedavilerde kullanılabilmektdir.

EMBRİYO DONDURMA: Yardımcı üreteme teknikleri (IVF, mikroenjeksiyon vs.) ile elde edilen embriyolar anne rahmine yerleştirildikten sonra artan embriyolar, tedavi gören çiftin onayı ile dondurularak saklanabilmektedir. Bazen yumurta geliştirme aşamasında rahim zarı istenen kalınlığa ulaşmayabilir ya da rahim içinde herhangi bir sorundan şüphe edilirse, o durumlarda da embriyo transfer işlemi yapılmayarak tüm embriyolar dondurulabilr. Eğer dondurulacak embriyo sayısı çok fazla ise birkaç parti şeklide dondurulabilir ki bu da ileri dönemlerde birden fazla deneme şansını sağlar. Dondurarak saklama işlemi için artan embriyoların kalitesi ve sayısı değerlendirilmekte ve uygun şartlar mevcutsa dondurulmaktadır. Sağlık bakanlığının konu ile ilgili yönetmeliğine göre dondurulan embriyolar 5 yıl boyunca saklanabilmektedir. Dondurulmuş embriyolar çözüldüğü zaman embriyoların sayı ve kalitesinde fire verilebilir. Çözme sonrasında elverişli olmayan embriyolar transfer edilmeyebilir. Çok nadir durumlarda embriyoların tamamında bozulma (degeneration) olabilir ki dondurulmuş embriyo transferinin iptal edilmesi anlamına gelir. Dondurulmuş-çözülmüş embriyolar ile yapılan tedavi sırasında yumurta geliştirici iğnelerin kullanılmaması ve sık takip gerektirmemesi taze embriyo transferine göre çok daha avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte dondurulmuş-çözülmüş embriyo transferi ile gebelik şansı taze embriyo transferine göre göreceli olarak daha düşük olmaktadır.

SPERM DONDURMA: Menide sperm hücresi çok az olan hastalarda ve tedavi sırasında klinikte bulunması olanaklı olmayan hastalarda sperm dondurma işlemi yapılarak bu hücreler tüp bebek tedavisi sırasında kullanılabilmektedir. Bunun dışında menide sperm hücresi olmayan ve testis dokusundan iğne ile veya parça alarak sperm hücresi elde edilmiş olan hastalarda da elde edilen sperm hücreleri dondurularak saklanır.

Testis veya diğer organ tümörleri (kanserleri) nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) görecek olan hastalarda da kanser tedavisi öncesinde mutlaka sperm değerlendirmesinin yapılması, önlem olarak birkaç kez sperm hücresi dondurulmalı ve böylelikle gelecekteki çocuk sahibi olma şansı korunmauya çalışılmalıdır.

YUMURTA DONDURMA: Yumurta hücresi, embriyo ve sperm hücresine göre daha karmaşık ve ısı hasarına daha duyarlı olduğu için yakın zamanlara kadar yumurta hücrelerin başarıyla dondurulması ve gerektiğinde çözülerek kullanılabilmesi olanaklı olmamıştır. İlk olarak 1986 yılında dondurulup saklanmış olgun insan oositinin çözülüp kullanılması sonucunda tüp bebek tedavisi ile başarılı doğum bildirilmiştir. 1994 Yılına kadar canlı doğum oranı bu uygulama için %1 dolayında oldu. Bu düşük başarıda nedenler çözülen oositlerin sağkalım hızının düşük olması, klasik tüp bebek (IVF) ile döllenme oranının hızının düşük olması, kromozom bozukluğunun sık olması ve embriyo gelişiminin zayıf olmasıdır. 1997’de dondurulmuş yumrta kullanarak mikroenjeksiyon (ICSI) yapılmış ilk doğum bildirdi. İlerleyen yıllarda dondurulmuş-çözülmüş yumurta hücresi ile gebelik oranı %10-25 oranında bildirilmiştir. Son zamanlarda özellikle yumurta dondurma işlemi için camlaştırma (vitrifikasyon) diye adlandırılan bir hılı dondurma tekniği geliştirilmiştir. Başarı oranları açısından bu yöntem, klasik dondurma yöntemine göre daha üstündür.

NOT: Sağlık Bakanlığı ÜYTE yönetmeliğine göre, zorunlu haller dışında gamet hücrelerinin (yumurta ve sperm) dondurularak saklanması yasaktır.
  © Gelecek Tüp Bebek Merkezi - 2015 - Tüm Hakları Saklıdır